سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
بخشندگی، دوستی را نصیب [انسان [می کند و اخلاق را زینت می بخشد . [امام علی علیه السلام]